2003 World Bank Centre, Washington, international exhibition
" Bridges of Understanding"

2003 Sjedište Svjetske banke u Washingtonu, medunarodna izložba Mostovi razumijevanja