2004. Palača Ujedinjenih naroda u New Yorku, Umjetnost Bosne, medunarodna izložba BiH-Hrvatska-SAD

2004. United Nations Palace, New York, international exhibition "BiH - HR - USA"